• Audit (operaţional/financiar)
  • Strategii Management
  • Strategii dezvoltare, implementare servicii noi, produse, vânzare, achiziţie, fuziune
  • Organizare departamente, proceduri de lucru, comunicare interdepartamentala, organigrama
  • Servicii externalizate de management general
  • Mentorat pentru managementul companiei
  • Eficienta operationala – P&L;
  • Consultanţă generală pe managementul afacerii
  • Consultanţă pe dezvoltarea afacerii
  • Strategii de promovare companie
  • Implementare sistem de evaluare a performanţelor pentru angajaţi