LOSS PREVENTION

 •  optimizarea proceselor operaţionale;
 • strategii personalizate, proceduri de lucru, practici uzuale, toate cu scopul de a diminua pierderile financiare;
 • reducerea acţiunilor/inacţiunilor deliberate/accidentale care produc pierderi;
 • implicare şi suport pentru managementul companiei;
 • informare, conştientizare, educare şi implicare la nivelul angajaţilor;
 • evaluări progresive pentru stabilirea responsabilităţilor;
 • raportari privind identificarea pierderilor;
 • analize pierderi şi măsuri pentru diminuarea/eliminarea lor.

SCREENING

• protejarea angajatorului de angajări frauduloase sau necalificate, care pot duce la o productivitate mai scăzută, costuri pentru înlocuire personal, fluctuaţie mare de personal

Verificări ale angajaţilor, nu se rezumă doar la:

 • trecutul profesional
 • trecutul educational
 • verificari referinte
 • prezenta online pe reţelele de socializare
 • diverse testări de integritate