Pregătirea profesională continuă pentru personalul de executie, până la nivelul şef tură, inclusiv, este obligatorie, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003, Art. 44, Alin.4 Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele acumulate anterior, angajatorii sunt obligaţi să asigure pregătirea continuă a personalului de execuţie până la şeful de tură inclusiv, în limita a cel puţin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizaţi, în baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Răspunderea pentru desfăşurarea pregătirii continue revine conducătorului societăţii sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societăţii.

Neîndeplinirea prevederilor menţionate anterior constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000 si 5.000 lei

PACHETUL DE FORMARE PROFESIONALA INCLUDE:

  • sesiunea de formare teoretica – 9 ore;
  • sesiunea de formare practica – 11 de ore;
  • test de evaluare final – 2 de ore;
  • suportul de curs în format tipărit;
  • adresă către angajator cu persoanele care au urmat programul de formare profesională continuă şi calificativele obţinute