1. Denumire:
Curs Agent de Securitate (cod COR 5169.1.3) – curs de calificare

2. Targetare:

  •  Angajaţii companiilor prestatoare de servicii de securitate care nu deţin calificarea de agent de securitate, conform prevederilor legale, în vigoare;
  • Orice altă persoana care doreşte o cariera în domeniu de securitate privată.

3. Descriere:

Curs avizat CNFPA/ANC
Durata cursului – 360 ore

4. Condiţii de acces:

  • Cetăţeni UE – copie BI/CI
  • Minim 18 ani – copie certificat naştere
  • Minim învăţământ obligatoriu – copie ultimul act de studii
  • Certificat medical/Fişă de aptitudini cu specificaţia „apt pentru a desfaşura activităţi specifice ca agent securitate”
  • Cazier judiciar, în original – solicitantul nu trebuie sa aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie
  • Fişă de înscriere completată