Informarea, consilierea și medierea profesională constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă:

 • furnizarea de informații privind piață muncii și evoluția ocupațiilor, prin publicarea, afișarea și organizarea de burse ale locurilor de muncă;
 • medierea electronică, având că scop punerea automată în corespondența a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;
 • preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiență și cu interesele acestora.
 • evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
 • dezvoltarea abilității și a încrederii în șine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră;
 • instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV).
 • informarea privind piață muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea și autoevaluarea se realizează prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuală sau de grup oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Consilierea profesională și instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și de prezentare la interviuri în vederea ocupării unui loc de muncă se realizează de către consilieri de orientare a carierei în cadrul unor forme organizate de instruire.

Informarea și consilierea profesională se adresează tuturor solicitanților de locuri de muncă care doresc să acționeze pe plan profesional din diferite motive: sunt șomeri; nu sunt șomeri, dar doresc un loc de muncă mai bun; au un loc de muncă și vor să-l păstreze; intenționează să-și schimbe profesia deoarece această nu le mai oferă satisfacții profesionale și/sau câștiguri satisfăcătoare; doresc să evolueze profesional prin specializări, perfecționări, calificări suplimentare.

 • Informare și mediere profesională privind situația locurilor de muncă în prezent și în perspectivă apropiată; posibilitățile de încadrare în acord cu pregătirea și experiență profesională, precum și a cerințelor angajatorului; posibilitățile de (re)calificare și perfecționare în vederea creșterii șanselor de încadrare în muncă;
 • Consiliere individuală sau colectivă prin identificarea problemei pentru care se solicita consilierea; autocunoaștere personală, cu accent pe conștientizarea aptitudinilor, intereselor, motivațiilor precum și identificarea punctelor forțe care pot fi utilizate în rezolvarea problemei; stabilirea de obiective profesionale privind carieră, precum și alte posibile alternative ale acestora; identificarea și planificarea etapelor de parcurs în vederea atingerii acestor obiective; cunoașterea și însușirea tehnicilor de căutare activă a unui loc de muncă, a modului de întocmire a “Scrisorii de prezentare” a “Curriculum Vitae” (CV), a pregătirii și prezentării la interviu; ocuparea și păstrarea unui loc de muncă; dezvoltarea atitudinilor și a gândirii pozitive; cunoașterea cerințelor necesare în învățarea și exercitarea diferitelor profesii.
 • Informații privind locurile de muncă vacanțe și condițiile de ocupare a acestora prin publicarea, afișarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;
 • Mediere electronică având că scop punerea automată în corespondența a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;
 • Preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiență și cu interesele acestora.

 Serviciile de informare se realizează parcurgând următoarele etape:

Etapă 1: furnizarea de informații privind nevoile reale ale pieței muncii

Etapă 2: furnizarea de informații privind meseriile și profesiile care au cea mai mare cerința pe piață

Etapă 3: posibilitatea de încadrare în acord cu pregătirea și experiență profesională

Etapă 4: posibilitatea de calificare, recalificare și perfecționare în vederea creșterii șanselor de încadrare în muncă

Serviciile de consiliere presupun:

Etapă 1: identificarea problemei pentru care se solicita consilierea

Etapă 2: întocmirea bilanțului profesional

Etapă 3: evaluarea în vederea orientării profesionale

Etapă 4: dezvoltarea abilității și a încrederii în șine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră

Etapă 5: întocmirea planului individual de acțiune pe bază rezultatelor

Etapă 6: instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă