1. Denumire:
Curs Dispecer Centru de Alarmă (cod COR 541408) – curs de specializare

2. Targetare:

  • Angajaţii companiilor prestatoare de servicii de securitate care lucrează ca dispeceri în cadrul dispeceratelor de monitorizare şi alarmare;
  • Orice altă persoana care doreşte să o ocupe o astfel de funcţie.

3. Descriere:
Curs avizat CNFPA/ANC
Durata cursului – 72 ore

4. Condiţii de acces la curs:

  • Cetăţeni UE – copie BI/CI
  • Minim 18 ani – copie certificat naştere
  • Minim învăţământ liceal (12 clase) – copie ultimul act de studii
  • Absolvent al cursului de calificare „Agent securitate” – copie certificat de calificare
  • Adeverinţă de la medicul de familie
  • Aviz psihologic
  • Cazier judiciar, în original – solicitantul nu trebuie sa aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie
  • Fişă de înscriere completată