1. Denumire:

• Evaluare competenţe profesionale pentru ŞEF TURĂ

2. Targetare:

• Angajaţii companiilor prestatoare de servicii de securitate care lucrează ca şefi tură

• Orice altă persoana care doreşte să o ocupe o astfel de funcţie.

3. Descriere:

• Evaluarea durează 30 zile, după un program stabilit între evaluator şi cursant

4. Condiţii de acces la curs:

  • Cetăţeni UE – copie BI/CI
  • Minim 18 ani – copie certificat naştere
  • Minim învăţământ liceal (12 clase) – copie ultimul act de studii
  • Absolvent al cursului de calificare „Agent securitate” – copie certificat de calificare
  • Adeverinţă de la medicul de familie
  • Cazier judiciar, în original – solicitantul nu trebuie sa aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie
  • Fişă de înscriere, completată