1. Denumire:

Curs Evaluator de risc la securitatea fizică (cod COR 242115) – curs de specializare

2. Targetare:
Angajatii din companiile consumatoare de securitate care:

 • Doresc să efectueze evaluări de risc la securitatea fizică, conform prevederilor HG 301/2012 şi instrucţiunilor privind evaluările de risc, prezentate pe site-ul IGPR;
 • Ocupă sau candidează pentru o poziţie în cadrul departamentului de securitate dar nu deţin calificarea pentru acest post;
 • Au responsabilitate pe securitate, prin cumul de funcţii, dar nu deţin pregătirea necesară (ex: sefi depozite logistice, directori administrativi, directori IT).
 • Angajaţii companiilor prestatoare de servicii de securitate care:
 • Doresc să efectueze evaluări de risc la securitatea fizică, conform prevederilor HG 301/2012 şi instrucţiunilor privind evaluările de risc, prezentate pe site-ul IGPR;
 • Doresc să ofere servicii de un nivel profesional ridicat sau care vor sa ofere plus valoare pentru clienţii lor;
 • Doresc să îşi îmbunătăţească nivelul pregătirii;
 • Doresc să participe la licitaţii pentru servicii de securitate unde se cere o astfel de certificare.

Personalul instituţiilor militare (Poliţie, Jandarmerie, Ministerul Aparării etc) care:

 • Interacţionează cu domeniul securităţii private;
 • Vor să faca pasul către o companie privată, fie ca responsabil cu securitatea, fie în cadrul unei companii prestatoare de servicii de securitate;
 • Orice altă persoană care doreşte o cariera în acest domeniu.

3. Descriere:

Curs avizat CNFPA/ANC
Durata cursului – 120 ore

4. Condiţii de acces:

 • Cetăţeni UE – copie BI/CI
 • Minim 18 ani – copie certificat naştere
 • Studii superioare, finalizate – copie ultimul act de studii
 • Absolvent a cel puţin unuia dintre cursurile:
 • Şef formaţie de pază şi ordine – copie certificat de competenţe
 • Şef obiectiv servicii de securitate – copie certificat de competenţe
 • Manager de securitate – copie certificat de competenţe
 • Proiectant Sisteme de securitate – copie certificat de competenţe
 • Inginer sisteme de securitate – copie certificat de competenţe
 • Consultant de securitate – copie certificat de competenţe
 • Tehnician sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces – copie certificat de competenţe
 • Inspector de securitate – copie certificat de competenţe
 • Adeverinţă de la medicul de familie
 • Aviz psihologic
 • Cazier judiciar, în original – solicitantul nu trebuie sa aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie
 • Experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii 333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei – dovada experienţei se face cu adeverinţe în original, eliberate de angajatori sau I.T.M., care atestă perioadele de activitate şi funcţia deţinuta în cadrul societăţilor specializate în domeniul pazei şi/sau a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, a instituţiilor care desfăşoară activităţi de ordine publică şi siguranţă naţională sau în structurile de securitate proprii unităţilor economice.
 • Cunoştinţe în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de securitate;
 • Fişă de înscriere completată